SE/SV

Sverigeettan i padel Simon Vasquez, CUPRA Sveriges officiella ambassadör.

Simon Vasquez, Sverigeetta inom padel, är CUPRA Sveriges officiella ambassadör. Simon är en mycket skicklig padelspelare och representerar CUPRAs kärnvärden; modern prestanda, stil, passion och driv. Förutom framgångarna på padelbanan är Simon en god förebild för unga padelspelare och vill precis som CUPRA utveckla och inspirera barn- och ungdomar och ge dem möjlighet att få uppfylla sina padeldrömmar.