sv:Köpa:Finansiering:Millån SE/SV
Finansiering

Millån

Privatägd tjänstebil. Ingen insats.

Millån

För dig som ska köpa bil att använda både privat- och i tjänsten. Ett bra alternativ till förmånsbil.

CUPRA%20Millån

• Finansiera hela bilen

Med Millån finns möjlighet att finansiera din CUPRA till 100%.

• Anpassad månadsbetalning

Månadsbetalningen anpassas utifrån din individuella milersättning (fast och rörlig del).

• Följer bilens värdeminskning

Månadsbetalningen anpassas efter din beräknade körsträcka och bilens värdeminskning.

Allt på en faktura

woman%20activating%20infotainment%20screen%20with%20CUPRA%20CONNECT%20app

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din CUPRA. Kombinera Millån med vår bilförsäkring och serviceavtal för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

  

Mer om Millån


Finansiering

Millån

Avtalstid

12-84 mån

Ägandeform

Äger

Insats

0 %

Månadsbetalning

Månadsbetalning beräknas utifrån amortering
 och ränta

Avdragsgill ränta

Ja

Förtida avslut

Ja

Körsträcka

Ingen begränsning

Onormalt slitage

Inga begränsningar

Restvärde överskott

Ja

Restvärdesrisk (underskott)

Ja

Köpoption

Ja

Garanterat återlämnande

Nej

Momslyft

Nej

 

Insats

Vid Millån kan bilköpet finansieras upp till 100 %, om din arbetsgivare intygar att merparten av din totala årliga körsträcka är i tjänsten.

Månadsbetalning

Består av amortering och ränta över en period mellan 12-84 månader. Månadsbetalningen behöver inte vara jämna perioder som 24, 36 eller 48 månader utan kan vara exempelvis 38 eller 52 månader.

Avtalsslut

Din CUPRA har ett bra marknadsvärde även efter kontraktstidens slut. Därför finns möjlighet att ha en restskuld i kontraktet upp till 84 månader, storleken på restskulden påverkas av användningsområde, körsträcka, tid, modell och förväntat framtida värde. Med ett billån med restskuld minskas även månadsbetalningen. Efter kontraktstidens slut finns följande valmöjligheter:

A: Byta till en ny CUPRA
B: Förlänga ditt billån
C: Betala din restskuld

Eventuellt överskott mellan din CUPRA:s restskuld och marknadsvärdet tillfaller dig som ägare, ett värde som helt eller delvis kan användas som kontantinsats i nästa bilaffär.

Fast eller rörlig ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 60 månader. Under året inbetald ränta är skattemässigt avdragsgill, med förnärvarande, 30 % i deklarationen, och vi skickar kontrolluppgift i god tid innan deklarationstillfället.

Betalning sker varje månad genom bank-, plus- eller autogiro. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund. Om du vill göra en extraamortering på ditt billån kan du antingen minska månadsbetalningen eller få kortare kontraktstid. Du kan också när som helst slutbetala billånet utan några extra tillkommande avgifter.

Vår vanligaste amorteringsform för CUPRA är annuitet, då är månadsbetalningen lika stor under hela kontraktstiden (med undantag för eventuella räntejusteringar). I början av kontraktstiden är räntedelen större, i slutet av kontraktstiden är amorteringsdelen större. Vid Millån med rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort varje månad och räntan beräknas på utestående skuld.