Vårt DNA:CUPRA Electric performance new-cupra-leon-kl16 2021.9.1 SE/SV
CUPRA Electric performance – utbud

ELDRIFT. PÅ SANT CUPRA-MANÉR.

Vägvinnande innovationer med CUPRA-prestanda och eldriftens alla fördelar: från maximalt vridmoment till lägre utsläpp.

VÅRA ELMOTORER.

En e-HYBRID plug-in går på både bensin och el, medan en 100% eldriven bil drivs helt av elektriciteten i sitt batteri.

CUPRA%20Electric%20performance%20omslag%20fram

e-HYBRID plug-in

CUPRA Leon 5D och Leon SP (245 hk) har en räckvidd på el på upp till 52 km.

Kör utsläppsfritt med elmotorn. Eller koppla över till bensin för 245 hk* och längre räckvidd.

Elmotor

Kör utsläppsfritt – alltid – med CUPRA:s kommande helt eldrivna modell: CUPRA Born.

Sätt i kontakten och ladda. Helt eldrivna CUPRA Born har en räckvidd på 500 km***** tack vare sitt 77 kWh-batteri.

FÖRDELAR

Bättre prestanda, bättre miljö. e-mobiliteten erbjuder smartare, hållbara resor med tillhörande fördelar.

En%20flicka%20bredvid%20en%20CUPRA

Rabatter/ gratis parkering

Få tillgång till kostnadsfria och rabatterade parkeringsplatser och lägre avgifter på avgiftsbelagda vägar.

Tillgång även till miljözoner

Större flexibilitet och tillgänglighet när du får tillgång till miljözonerna i citykärnan.

Miljöbonusar och skattelättnader

Dra fördel av bonusar** och skattelättnader när du köper bil.

Kostnadsfria, allmänna laddare

Använd kostnadsfria allmänna laddare för att ”tanka” din eldrivna CUPRA.

LADDNING

Kör dit du ska – i trygg förvissning om att det alltid finns ett ställe att ladda bilen på.

Stort utbud av snabba och effektiva laddningslösningar. Hemma tar det bara 3 tim 40 min*** att ladda din CUPRA Leon-laddhybrid via en CUPRA Charger. Laddar du via ett vanligt hushållsuttag tar det 6 tim. Och under resans gång laddar du enkelt upp bilen igen på ett stort antal allmänna laddningsstationer.

CUPRA Electric performance laddare

Stort utbud av snabba och effektiva laddningslösningar. Hemma tar det bara 3 tim 40 min*** att ladda din CUPRA Leon-laddhybrid via en CUPRA Charger. Laddar du via ett vanligt hushållsuttag tar det 6 tim. Och under resans gång laddar du enkelt upp bilen igen på ett stort antal allmänna laddningsstationer.

CUPRA CONNECT

Med appen CUPRA CONNECT kan du hantera laddning och ställa in önskad kupétemperatur direkt från din smartphone.

CUPRA%20CONNECT-appen%20på%20en%20smartphone

e-Manager

Hantera laddning på distans, kolla räckvidd och batteriets nivå via appen inför avresa.

Ställ in önskad kupétemperatur via Fjärrstyrning av klimatet för att automatiskt aktivera värmen eller luftkonditioneringen.

Avfärdstider

Ställ in din avfärdstid, så laddar bilen automatiskt batteriet och ser till att temperaturen i kupén är rätt vid avfärd..

Hitta laddningsstationer: se öppettider och typ av laddning på infotainmentsystemets skärm.

Läs mer

CUPRA ELECTRIC FAQs.


En laddhybrid (e-HYBRID) är en bil som kan sägas ligga någonstans mellan en bensindriven och en helt eldriven bil. En e-Hybrid går att köra på enbart el,  och energin i ett fulladdat batteri räcker för en körsträcka på ca 25 - 70 km. Kortare sträckor fungerar en e-HYBRID som en 100% eldriven bil och behöver då ingen bensin. Men till skillnad från en helt eldriven bil, kan en laddhybrid gå över till vanlig hybriddrift när batteriet är tomt. Att ladda e-HYBRID-batteriet minskar bränsleförbrukningen, men är inte ett måste.

P.g.a. batteriets storlek, kan det inte laddas fullt enbart med bilens generator. Det gör man i stället genom att ansluta bilen till ett industriuttag eller en laddningsstation. Det innovativa samspelet mellan elmotorn och förbränningsmotorn gör att man spar bränsle och sänker utsläppen – och samtidigt får man en helt sensationell körupplevelse. 

På kortare resor går en laddhybrid oftast helt på el, när detta är vettigt, som t.ex. i stan. För maximal effektivitet i olika körsituationer, t.ex. vid långfärder eller snabb acceleration, utnyttjas den sammanlagda kraften från elmotorn och förbränningsmotorn. Om högspänningsbatteriet, som driver elmotorn, inte har någon laddning, använder bilen endast förbränningsmotorn.


Semi-hybrider, som inte laddas via kabel, använder elmotorn som en hjälp för förbränningsmotorn. 

I hybrider är batteriet och elmotorn större än i semi-hybrider. I hybrider kan bilen drivas av elmotorn kortare sträckor, och batteriet kan laddas med hjälp av förbränningsmotorn eller bromsenergiåtervinning. 

En laddhybrid kan laddas genom att man ansluter den till en laddpunkt hemma, eller till en allmän laddningsstation. Batteriet och elmotorn är större i en laddhybrid vilket gör att räckvidden på el blir betydligt längre. En laddhybrid erbjuder tillräcklig räckvidd på el för att många ska klara sin vanliga pendling till och från jobbet utsläppsfritt.


Tack vare elmotorn, kan föraren av en laddhybrid njuta av en nästan helt tyst resa i eldriftsläget, liksom av extra accelerationskraft (vridmoment).

Många som har en laddhybrid, klarar redan de flesta av sina resor i eldriftsläget, eftersom vardagsresorna oftast är kortare än 50 km. Beroende på elpriset, kan man göra betydande besparingar jämfört med en bil som drivs av en traditionell förbränningsmotor. Och med en laddhybrid behöver man inte oroa sig för räckvidden – om batteriet inte har tillräcklig laddning, träder istället bensinmotorn in helt automatiskt.

Denna kategori av bilar har också ekonomiska fördelar genom de direkta miljöbonusar och bidrag som finns för eldrivna fordon, och indirekt också genom de skattelättnader som de lägre CO2-utsläppen kan innebära.


De flesta användare laddar sina bilar nattetid via en laddbox som kan installeras i carporten eller garaget. Andra kan ladda sina bilar på jobbet eller vid allmänna laddningsstationer som blir allt fler hela tiden.

En laddhybrid kan laddas från ett eluttag, en laddbox eller en allmän laddningsstation. Maximal effekt från en laddhybrid erhålls vid ett fulladdat batteri, så möjligheten att ladda hemma eller på jobbet bör tas i beaktande. Det rekommenderas att du laddar din laddhybrid så ofta det går så att du kan utnyttja elmotorn så mycket som möjligt.


En laddhybrids räckvidd beror på hur stort högspänningsbatteriet är. När det gäller CUPRA, ligger räckvidden på ren eldrift mellan 50 och 60 km beroende på modell. Den totala räckvidden, i kombination med förbränningsmotorn, är naturligtvis mycket längre.

Räckvidden beror förstås också på modell, körstil, topografi och vägens beskaffenhet. Den största fördelen med en laddhybrid är att man alltid har en bensinmotor som reserv mellan laddningarna, så räckvidden blir knappast ett problem.


Laddningstiderna kan variera, bl.a. beroende på faktorer som utomhustemperaturen, batteritemperauren, vilken laddningsutrustning om används liksom batteriets och bilens skick. Specifika laddningstider finns angivna i de tekniska specifikationerna för de olika laddhybridmodellerna.


Med den vanliga laddningskabeln kan en laddhybrid laddas ur ett vanligt 3-poligt uttag. För kortare laddningstider kan man ansluta bilen till en laddningsstation eller laddbox. CUPRA CHARGER har en egen laddningskabel. För allmänna laddningsstationer behövs en laddningskabel för växelström med en ”Typ 2”-kontakt i bägge ändar. I tillägg till detta kan en laddhybrid även få en del av sin laddning via bromsenergiåtervinning.


8 år eller 160.000 km, beroende på vad som kommer först.


En yttre faktor som har stor inverkan på batteriets prestanda och kapacitet är temperaturen. Av denna orsak är det viktigt att man, speciellt vintertid, ”förkonditionerar” bilen under laddningsprocessen – alltså att man värmer upp batteriet och kupén, eller kyler ner dem på sommaren. På det här sättet sparar man inte bara energi som kan användas under färd, man vinner dessutom extra effektivitet från start genom att batteriet då redan håller rätt temperatur. Dessutom ser optimerade driftsstrategier i din il till att minimera temperaturens inverkan så mycket som möjligt. Förutom temperaturen, påverkas bilens räckvidd även av användarrelaterade faktorer, som körstil, last och hur mycket man använder klimatanläggningen.


5-dörrars CUPRA Leon (180 kW), CUPRA Leon Sportstourer (180 kW) och CUPRA Formentor (150 kW resp. 180 kW) kan alla fås som laddhybrider.


*Jämfört med CUPRA Leon laddhybrid
**Subventionerna kan variera beroende på land och region
***Laddningstiderna varierar beroende på följande faktorer: utomhustemperaturen, batteriets temperatur, laddningssystemets strömstyrka och skick, batteriets skick och användningen av elektrisk utrustning i bilen under laddningsprocessen.
**** Jämfört med CUPRA Leon laddhybrid. Laddningstiderna varierar beroende på följande faktorer: utomhustemperaturen, batteriets temperatur, laddningssystemets strömstyrka och skick, batteriets skick, och användningen av elektrisk utrustning i bilen under laddningsprocessen.
***** Angivna värden i avvaktan på typgodkännande.