Blå CUPRA Tavascan parkerad i en stenig miljö med förskjutna glaspaneler och panelbelysning.

SKILLNADEN PÅ MILDHYBRID & LADDHYBRID

Mildhybriden laddas av bilens rörelseenergi

CUPRA Formentor och ett par i solnedgången med utsikt över bergen

Mildhybriden kan liknas vid en ”light”-version av en hybridbil. Den största skillnaden är att mildhybriden inte kan framföras på enbart el, utan här har bilen utrustats med ett kompletterande batteri och elsystem på 48 volt som ger mildhybridbilen en del av hybridbilens fördelar. Detta extra batteri kan dock inte laddas från elnätet. Rörelseenergi från inbromsningar laddar mildhybridbatteriet via en elmaskin som kan agera både som generator och elmotor. Energin kan sedan används av elmaskinen för att stötta förbränningsmotorn under vissa driftsförhållanden, t ex acceleration. 

I nedförsbackar eller vid frirullning stängs förbränningsmotorn av, och energin i 48 volt-batteriet ser till att hålla alla funktioner i gång, även klimatanläggningen. Bilens ordinarie 12 volt system ser till att belysning etc fungerar som vanligt. Mildhybridsystemet gör även att start-/stopp-funktionen reagerar snabbare och mer intuitivt då elmaskinen även fungerar som startmotor.

Nyttan är att systemet återvinner energi vid inbromsning och använder denna för att stötta förbränningsmotorn under körning och därmed sänks bränsleförbrukningen, med upp till 15%

Laddybrid kan köras på både el och bränsle

CUPRA Formentor och ett par i solnedgången med utsikt över bergen

En laddhybrid (även kallad plug-in-hybrid eller PHEV - Plugin Hybrid Electric Vehicle) kombinerar eldrift via en elmotor med diesel eller bensindrift via förbränningsmotorn. Energin till elmotorn lagras i ett batteri som kan laddas via elnätet via bilens ladduttag. Beroende på batteriets storlek och körförhållanden är räckvidden på el några mil. Utvecklingen går snabbt framåt och det finns idag laddhybrider som kan gå upp till ca 12 mil på el. 

När elen tar slut används förbränningsmotorn och du kan åka vidare så länge det finns bränsle i tanken. De båda driftskällorna kan dessutom användas tillsammans för att ge ytterligare kraft vid t ex acceleration. Vid inbromsning återvinns energi så lång det är möjligt genom att ladda batteriet. En hybridbil är ett förnuftigt alternativ om man vill sänka sina bränslekostnader och samtidigt vara miljösmart.

FORMENTOR

Laddhybrid

FORMENTOR
Leon Sportstourer

Laddhybrid

Mildhybrid

Leon Sportstourer
Leon

Laddhybrid

Mildhybrid

Leon