Tjänster:CUPRA CONNECT SE/SV
CUPRA CONNECT-appen på en smartphone

CUPRA CONNECT

Få tillgång till online-tjänster via CUPRA CONNECT-appen, MyCUPRA-portalen* och infotainmentsystemet.

SKAFFA APPEN CUPRA CONNECT

Ladda ner för iOS.

Ladda ner för Android.

REGISTRERA DIG I CUPRA CONNECT.

Klicka på spelaren för att följa en steg-för-steg-guide om hur du registrerar din CUPRA i CUPRA CONNECT och du kan börjar njuta av onlinetjänsterna. Du hittar mer information nedan.

SKAPA DITT CUPRA ID

Det är enkelt att skapa ditt CUPRA ID. Du kan göra det via CUPRA CONNECT-appen på din smartphone och på MyCUPRA-portalen*.

Registrera%20och%20skapa%20ett%20CUPRA%20ID%20på%20en%20smartphone

Steg 1

Logga in, ange din e-postadress och klicka sedan på registrera. Via e-post får du nu en bekräftelse som du i din tur ska bekräfta.

Steg 2

Välj land och språk samt välkomstfras och mata in dina personuppgifter.

Steg 3

Skapa en 4-siffrig PIN-kod att användas för vissa säkerhetsfunktioner.

Steg 4

Godkänn villkoren.

Lägg till din bil

Koppla ditt CUPRA ID-konto till din nya CUPRA.

kvinna%20lägger%20till%20sin%20bil%20i%20CUPRA%20CONNECT%20appen%20

Steg 1

Logga in på CUPRA CONNECT-appen, MyCUPRA-portalen* eller infotainmentsystemet med ditt CUPRA ID.

Steg 2

Om du loggat in i appen eller på portalen: klicka på ”Add vehicle” (Lägg till bil) och mata in bilens VIN (chassinummer).**

Steg 3

Bekräfta din köporder för att få fri tillgång till CUPRA CONNECT under 1 år.***

AKTIVERING AV TJÄNSTER

Sätt dig i bilen för att aktivera och kunna utnyttja fördelarna med CUPRA CONNECT.

woman%20activating%20infotainment%20screen%20with%20CUPRA%20CONNECT%20app

Steg 1

Väck infotainmentskärmen. Kontrollera att sekretessläget inte står på max, och att du har 4G- och GPS-anslutning.

Steg 2

Registrera dig som Huvudanvändare och tryck på den första lås-upp-knappen och sedan på den andra.

Steg 3

Ställ in Preferred Service Partner (Personligt vald serviceverkstad) tillsammans med din återförsäljare

Steg 4

Nu är registreringen klar, och du kan börja använda CUPRA CONNECT.

Förlängning av CUPRA CONNECT

woman%20activating%20infotainment%20screen%20with%20CUPRA%20CONNECT%20app

Samtliga CONNECT-tjänster och funktioner som finns tillgängliga för just din CUPRA ingår kostnadsfritt under de första 12 månaderna. Därefter behöver du förnya vissa av tjänsterna för att kunna fortsätta använda de.

   

Läs mer

* Tillgång till MyCUPRA-portalen möjlig inom kort.
** Du hittar det 17-siffriga numret bakom bilens vindruta, nedtill.
***För CUPRA-bilar erbjuds 1 års kostnadsfri prövoperiod på CUPRA CONNECT.

CUPRA CONNECT FAQs


VIN (Vehicle Identification Number eller ”chassinummer”) är ett unikt ID-nummer (17 tecken) för din CUPRA. Du finner VIN-numret i bilens registreringsbevis och längst ned till höger på vindrutan (sett utifrån). Du behöver detta VIN-nummer för att kunna ansluta din bil och för att lägga upp din CUPRA CONNECT-profil.


En S-PIN är en 4-siffrig kod som skapas för ditt CUPRA ID vid registreringen. Du behöver denna kod för att kunna låsa/låsa upp din bil på distans och för att fjärrstyra klimatanläggningen.


När du skapat ditt CUPRA ID, kommer du att få ett meddelande via e-post som ber dig att verifiera ditt konto.  Ibland kan det ta ett par minuter innan e-postmeddelandet med bekräftelsen når din inbox. Öppna detta e-postmeddelande och klicka på länken i det för att bekräfta ditt konto. Länken tar dig till CUPRA-portalen, där du kan logga in med ditt CUPRA ID. När du nu registrerat dig, behöver du bara lägga till din bil och koppla den till ditt användarkonto för att få tillgång till alla uppkopplade CUPRA CONNECT-tjänster. 

Om du inte får något bekräftelsemail (glöm inte att också kontrollera i skräppostmappen), kontakta CUPRA Kundservice så hjälper vi dig.


För att kunna använda CUPRA CONNECT, måste du koppla en bil till ditt användarkonto. Gör så här: Logga in i CUPRA CONNECT-appen eller på webbplatsen mycupra.com/CUPRA och mata där in bilens VIN-nummer (Vehicle Identification Number = chassinummer). Detta steg krävs inte om du loggar in direkt på infotainmentsystemet med ditt CUPRA ID. (se ”11. Aktivering i bilen”)


Se först till att du har följande:

  • Bra internetsignal och bra datauppkoppling
  • Korrekt VIN-kod för din bil
  • En modell som är kompatibel med de önskade tjänsterna
  • En giltig licens för tjänsten (i tillämpliga fall)

Om inget av ovanstående löser problemet – kontakta din återförsäljare.


Om du inte registrerar och aktiverar CUPRA CONNECT-tjänsterna fullt ut, kan du endast använda lagstadgade tjänster (Nödsamtal/Emergency call).


CUPRA upprätthåller en databas med alla personuppgifter som kunderna tillhandahåller samt även annan information som krävs för att kunna erbjuda alla CUPRA CONNECT-tjänsterna, t.ex. data om bilen och geolokalisering. Alla data som användandet av CUPRA CONNECT genererar, tillhör kunden. Användande av data är därför förbehållet kundens uttryckliga medgivande för detta. 

Allt användande av data sker i överensstämmelse med EU:s Data Protection Regulation (”GDPR”). För mer information, se ”CUPRA CONNECT – sekretesspolicy”.

Lägg märke till att alla data används uteslutande av CUPRA och dess distributions- och tjänstepartners. Data delas ej med tredje part i kommersiellt syfte, och oftast hålls uppgifterna anonyma (icke-anonyma data används endast då så krävs). I sådana fall behandlar CUPRA uppgifterna med beaktande av strikta säkerhetsföreskrifter.


För att kunna använda CUPRA CONNECT-tjänster, måste du ha någon av följande modeller:

  • CUPRA Ateca tillverkade fr.o.m. september 2020
  • CUPRA Formentor
  • CUPRA Leon

CUPRA CONNECT kommer att finnas tillgängligt i Tyskland, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Frankrike, Storbritannien, Irland, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Ungern, Grekland, Cypern, Nederländerna, Luxemburg, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Slovenien, Malta, Slovakien, Andorra, Estland, Lettland, Litauen, Serbien, Albanien, Nordmakedonien, Bosnien och Hercegovina, Ukraina, Montenegro samt Gibraltar. 

För senaste information om tillgängligheten i just ditt land, gå in på CUPRA-webbportalen: mycupra.com/CUPRA


Hur lång den kostnadsfria prövoperioden är varierar beroende på land och utrustningsnivå, men är alltid minst 12 månader. Tjänstens längd är kopplad till din bil och finns angiven i ditt användarkonto. När prövoperioden löpt ut, behöver du förnya tjänsten för att kunna fortsätta att använda den.

Se nedan för information om prenumerationsavgifter och löptider:

  • CUPRA CONNECT för Radio (Safety & Service och fjärråtkomstfunktioner).  Prenumeration 1 år: 50€ eller prenumeration 2 år: 85€
  • CUPRA CONNECT för Navi (Safety & Service, fjärråtkomst samt uppkopplade infotainment-tjänster och infotainment-appar*). Prenumeration 1 år: 135€ eller prenumeration 2 år: 225€

*Finns endast för Leon och Formentor


Aktivering i bilen gör att du kan registrera din bil (medan du sitter i den) och länka den till ditt CUPRA ID så att du kan börja använda CUPRA CONNECT-tjänsterna. 

En ”registreringsassistent” hjälper dig att skapa ditt CUPRA ID i bilen, att logga in och att knyta bilen till kontot och sedan lägga till den i ditt virtuella ”Garage”. Under denna enkla registreringsprocess har du tillgång till all nödvändig juridisk information (GTC, sekretesspolicy) och kan acceptera CUPRA CONNECT-avtalet. 

Aktivering i bilen är möjlig i:

CUPRA Leon och CUPRA Formentor med Media System+ och Connect System+ Navi. Även för CUPRA Ateca med Navi System.


Kontrollera först att din CUPRA har en aktiv internetuppkoppling och att den registreringskod du använder fortfarande är giltig (registreringskodens giltighetstid är 1 år). Om detta inte löser problemet, försök med att radera bilen i ditt ”Garage” på My CUPRA-portalen och sedan lägga in bilen på nytt. Du kommer då att få en ny registreringskod som du matar in i bilen.


Du kan välja och byta mellan olika privatlägen via ”Service Management” och ”Control Centre” på infotainmentskärmen.


Om du blivit av med din enhet, kan du byta lösenord på My CUPRA-portalen via en annan enhet. Därefter krävs det nya lösenordet för att kunna använda CUPRA CONNECT-tjänster. För ytterligare säkerhet, kan man ändra i appens inställningar så att man måste skriva in lösenordet på nytt efter 5, 10 eller 15 minuters inaktivitet på kontot.


Kontrollera först att du har den senaste versionen av appen installerad på din smartphone. Gå in på Apple App Store eller Google Play Store och se om det kommit någon ny version, och installera den i så fall.

Om du ändå skulle ha problem med att logga in på ditt CUPRA CONNECT-konto, kan du gå till CUPRA ID-portalen och använda den e-postadress du angav när du registrerade dig, ditt användarnamn eller mobiltelefonnummer för att återställa ditt lösenord. Om problemet ändå skulle kvarstå, kontakta CUPRA Kundservice så hjälper vi dig.


See more