sv:Köpa:Finansiering:Skötselguide SE/SV
Finansiering

Skötselguide

Guide för skötsel och vård av din operationell- eller privatleasingbil.

Viktigt under avtalstiden

Vi hoppas att ditt bilinnehav med privat-/operationell leasing ger dig möjlighet till stor rörelsefrihet.

Skötselguide%20CUPRA

• Serva bilen

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad.

• I händelse av skada

Om du råkar ut för en skada under avtalsperioden ta kontakt med försäkringbolaget för att åtgärda skadan.

• Övermil

Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du övermilsdebitering.

Skötselguide

CUPRA%20Skötselguide

Läs mer nedan och i vår skötselguide.

  

Läs här

Mer om Skötselguide


Tänk även på detta under avtalstiden

• Se till att den obligatoriska kontrollbesiktningen på bilen är genomförd. 

• Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den.

• Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt 

Viktigt inför återlämnandet!

• Bilen ska återlämnas i avtalsenligt skick, i annat fall uppstår ersättningsskyldighet för leasetagaren. Vad som är accepterat som normalt respektive onormalt slitage ser du exempel på i broschyren nedan.

När bilen återlämnas ska:

• Serviceboken vara ifylld av auktoriserad verkstad från samtliga servicetillfällen.

• Eventuella skador vara åtgärdade, skadeanmälan inskickad till försäkringsbolaget samt skadenummer ska bifogas.

• Bilen vara rengjord in och utvändigt.

• Fordonshandlingar finnas tillgängliga (instruktionsböcker och servicebok).

• Slitage som anses vara normalt debiteras inte. Slitage som däremot anses vara onormalt påverkar bilens värde och kommer därför att debiteras.