SE/SV
Finansiering

Företagsleasing

Med restvärde vilket ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

Företagsleasing

Generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar.

Företagsleasing

• Lägre månadsbetalning

Finansiering med restvärde ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

• Avdragsgill moms

Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill.

• Inget krav på kontantinsats

Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar, kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på.

Allt på en faktura

woman%20activating%20infotainment%20screen%20with%20CUPRA%20CONNECT%20app

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för företag. Kombinera leasingen av företagsbilen med Försäkring och Serviceavtal för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

  

Mer om Företagsleasing


För en hel del företag innebär bilfinansiering via oss att de inte behöver binda kapital i bilen. Kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på. Man belastar inte heller företagets övriga säkerheter och man frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar. Bilen fungerar som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värdeminskning. Leasingavgiften bokförs även som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill. Styrkor som gör företagsleasing fördelaktig för dig. Finansierar du din nya CUPRA med Företagsleasing får du 30% lägre månadsbetalning jämfört med ett företaget som betalar bilen kontant eller med checkkredit.

Bilfinansiering

Företagsleasing

Eget Kapital

Bilpris inkl. moms

350 000:-

350 000:-

Moms

70 000:-

70 000:-

Kontantinsats

0%

0%

Finansierat belopp

 280 000:-

350 000:-

Avtalsperiod

36

36

Restvärde

50%

50%

Leasingavgift

4 410:-

 

½ moms leasingavgift

551:-

 

Månadsbetalning

4 962:-

5 949:-

I jämförelsen har vi utgått från leasingkostnaden för företagskunder som köpte en ny CUPRA och finansierade den med Företagsleasing mot ett företag som betalar bilen kontant där ägarna förväntar sig 10% avkastning på eget kapital. Företaget behåller sin soliditet och likviditet med en modernare vagnpark som kräver mindre reparationer och inte minst är skonsammare mot miljön och ofta billigare i drift.

Insats

Inget krav på särskild leasingavgift (handpenning).

Månadsbetalning

Vi erbjuder leasing med annuitet, rak eller stafflad (varierad) betalningsplan över en period mellan 12–60 månader. Den stafflade kan vara en fördel om företaget vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt ställt eller jämfört mot ett förväntat marknadsvärde, eller har säsongsvarierad verksamhet. Betalningsplanen behöver inte vara upplagd på endast jämna perioder utan exempelvis 28 eller 49 månader är möjligt. Ditt företag kan betala leasingavgiften månads- eller kvartalsvis genom bank-, plus- eller autogiro.

Avtalsslut

Din CUPRA har ett bra marknadsvärde även efter avtalstidens slut. Storleken på restvärdet påverkas av hur bilen används, körsträcka, avtalstid, bilmodell och förväntat framtida värde. Din säljare hjälper gärna till så att du hamnar på en realistisk nivå. Välj mellan:

Finansiell leasing där leasetagaren får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.

Operationell leasing där leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.

Efter avtalstidens slut lämnar du helt enkelt tillbaka bilen till din CUPRA-återförsäljare.

Fast eller rörlig ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal till 60 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS basränta. Avläsning och förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan). Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter leasingavtalet i upp till 60 månader.

Du betalar varje månad genom bank-, plus- eller autogiro. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund.