SE/SV

Business erbjudanden!

  

9 Erbjudanden

*Operationell leasing genom VWFS, 36 månader, 6000 mil inkl. serviceavtal
**Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Den faktiska bränsleförbrukningen och CO2-värdet kan/kommer att ändras i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuellt för varje bil.