sv:Äga:CUPRA Navigation System:CUPRA Navigation system update SE/SV

Uppdatera ditt navigationsystem.

Uppdatera ditt navigationssystem för fordon från 2021

1. Gå till Infotainmentsystemets inställningar för att se din aktuella kartdataversion.

2. Ladda ner navigationsdata och spara dem på ett USB-minne.

3. Slå på fordonets tändning.

4. Anslut USB-minnet till infotainmentsystemet när bilen står stilla.

5. Om du uppdaterar navigationsdata manuellt måste USB-minnet vara permanent anslutet i några dagar tills navigationsdatan har installerats. Installationen görs automatiskt i bakgrunden under några dagars körning.

Uppdatera ditt navigationssystem för fordon från 2018 till 2021

1. Du behöver SD-kortet med tidigare kartdata från ditt navigationssystem. SD-kortet sätts in i kortplats 2 på Navi System 6P0. På Navi System Plus kan du använda valfritt 32GB eller 64GB SD-kort.

2. För att säkerställa en problemfri reproduktion av data, bör endast navigationsdata lagras på SD-kortet.

3. Om du använder Windows operativsystem behöver du ett filextraheringsprogram, till exempel 7-Zip. Detta program kan laddas ner från tillverkarens webbplats. Om du använder ett annat operativsystem behöver du ett program för att extrahera de nedladdade filerna som stöder filformatet .zip.

4. Kartmaterialet kan ta mer än 25 GB minne, vilket innebär att du måste ha minst så mycket ledigt utrymme på datorns hårddisk. Din dators hårddisk måste vara NTFS-formaterad för att hantera så stora filer. Detta är det standardsystem som används på nyare datorer. Om du har en äldre dator kontrollerar du hårddiskformateringen genom att högerklicka på hårddiskikonen i Utforskaren och välja ”Egenskaper”.

Steg  1

Vilken version har jag installerad idag och vilken version finns tillgänglig som uppdatering?

Du kan kontrollera den aktuella versionen av dina kartdata i din Navi System Sat Nav genom att trycka på knappen ”MENU”. Bekräfta alternativet ”Setup” > ”System information” (Inställning > Systeminformation) på displayen.

1. För att göra detta, ta ut SD-kortet med kartdata ur kortplats 2 på ditt Navi System 6P0 eller ditt eget SD-kort på 32 GB eller 64 GB och sätt in det i din dators SD-kortplats eller i en ansluten SD-kortläsare.

2. Skapa en mapp på din dator för att spara säkerhetskopian av kartinformationen.

3. Kopiera alla data från SD-kortet till mappen du just skapade på din dator

Steg 2

Ladda ner nya data

1. Besök nedladdningswebbplatsen där de senaste uppgifterna kan laddas ner.  Du har möjlighet att ladda ner data i en enda fil. Beroende på hastigheten på din internetanslutning kan nedladdningen ta över 8 timmar. Alla filer komprimeras i zip-format.

2. Ladda ner alla filer för den nya versionen och spara dem tillsammans i en ny mapp (t.ex. ”Map Update”) på din dator.

3. Skjut knappen på SD-kortet till läget ”Unlock” och sätt in SD-kortet i SD-kortläsaren på din dator.

4. Radera alla data på SD-kortet eller formatera om kortet. Tillvägagångssättet beror på operativsystemet: i Windows går du till SD-kortenheten, högerklickar på den och väljer ”Format”. För andra operativsystem, följ tillverkarens anvisningar.

5. Öppna den första filen i mappen på din dator med nedladdade data (extension.zip.001).

6. Extrahera filerna till SD-kortet. Filerna måste lagras direkt i rotkatalogen på ditt SD-minneskort. De får inte lagras i en underkatalog.

7. När du är klar tar du ut SD-kortet från datorn eller kortläsaren. För nu ned knappen på SD-kortet till läget ”Lock” igen.

Steg 3

Importera data till navigationssystemet

1. Sätt i SD-kortet i kortplats 2 i ditt navigationssystem.

2. De uppdaterade navigationskartorna blir tillgängliga så snart systemet känner igen det isatta SD-minneskortet.

3. Om du har ett Navi System Plus ska du installera den nya Navi-databasen.

Observera

Eftersom navigationsdata lagras på ett SD-kort som finns kvar i bilen, kan kortet utsättas för extrema miljöförhållanden. För att säkerställa att navigationssystemet fungerar som det ska, accepterar ditt navigationssystem endast SD-minneskort som godkänts av SEAT. Om du skulle bli av med ditt ursprungliga kort eller om det är skadat, kan du få det utbytt hos din lokala SEAT-serviceverkstad.

MapCare är inte tillgängligt för brittiska fordon. Observera att det enda sättet att uppdatera Sat Nav är att köpa ett SD-kort hos en märkesrepresentan.